Giới thiệu phần mềm quản lý ký túc xá OCD.

Phần mềm này là sản phẩm của đồ án tốt nghiệp,do những sinh viên sau đây thực hiện:

1. Đoàn Mạnh Đạt, Leader/Developer/BA, mã số sinh viên SE03884, sinh viên khóa 9 ngành JS;
2. Nguyễn Đức Nhật, Developer/Tester, mã số sinh viên SE03653, sinh viên khóa 9 ngành JS.
3. Nguyễn Trọng Tiến , Tester/Documentation, mã số sinh viên SE03366, sinh viên khóa 9 ngành JS.

Giáo Viên hướng dẫn: Thầy Phan Trường Lâm.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn đóng góp của Thầy và các em trong nhóm dự án, mong có thêm những đóng góp và ứng dụng mới từ tất cả cá em sinh viên đã và đang theo học tại Đại Học FPT. Chúc tất cả các em học tập và công tác tốt!

Trân trọng

Phòng Hành Chính Tổng Hợp